Referencje

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany użytkowania byłego Domu Dziecka na 22 lokale mieszkalne przy ulicy Gen. Ch. de Gaulle’a w Tychach.

r15b a7