Referencje

Wykonanie robót budowlano-remontowych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr III z siedzibą przy ul. Cyganerii 43 w Tychach (58 budynków, 147 131,38 m^2) oraz nr IV z siedzibą przy al. Niepodległosci 76 w Tychach (80 budynków, 144 423,46 m^2).

r8