Referencje

Wykonanie robót budowlanych w zakresie uciepłowienia osiedla im. A. Mickiewicza, oraz adaptacja pomieszczeń sali konferencyjnej dla potrzeb USC w budynku administracyjnym przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie.

r3