Referencje

Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty mieszkaniowej Nr 4/II położonym w Tychach przy ul. Ojca Bocheńskiego 6-8, Stefana Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23.

r13