Referencje

Wykonanie robót budowlanych, w zakresie termomodernizacji budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 28/IV przy ul.Grota Roweckiego 43-51 w Tychach.
r6